Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Performancekunst på Ad Fontes

I forbindelse med Fagkritisk dag inviterte Fagutvalget ved kunsthistorie kunstneren Anne Marthe Dyvi til å holde en performance - spesifikt utviklet for anledningen.

Main content

Fagkritisk dag ved kunsthistorie var i år noe utenom det vanlige ettersom en performance av kunstneren Anne Marthe Dyvi sto sentralt i programmet. Initiativtakerne til kunstprosjektet var masterstudentene Helga Nyman og Espen Johansen, som ønsker å styrke forholdet mellom kunsthistoriestudiet og det utøvende kunstfeltet. Ved å bringe samtidskunst inn i studentenes hverdag, håper de å bidra til en aktualisering og en levendegjøring av kunsthistoriestudiet, samtidig som de synes det er viktig å løfte frem objektet for kunsthistoriestudiet – som nettopp er kunsten.

Performancen Grundplan for kunstens naturlige system. Som sopp tok utgangspunkt i temaet for Fagkritisk dag, som i år var å diskutere kunsthistorikerens rolle i forhold til det øvrige kunstfeltet, og samtidig drøfte mulighetene for samarbeid på tvers av kunstinstitusjonene. Dyvi hentet også inspirasjon fra kronikken ”Det skjer ting i Bergen” hvor direktør ved Kunstmuseene i Bergen, Erlend Høyersten, sammenligner kunstmiljøet med ”et komplekst økologisk system”. Ad Fontes var for anledningen dekorert med hauger av sjampinjong, som spredte lukten av skog i lokalet. Fra et skrivebord på scenen leste Dyvi opp tekstutdrag hentet fra eldre og nyere tids kunsthistorie. Performancen bestod av syv deler og var integrert i det øvrige programmet. Slik både underbygget den diskusjonen, og skapte dissonans.

Dyvis arbeider tar ofte form som intervensjoner som artikulerer og avdekker institusjonelle maktforhold. Hun ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Bergen i 2010 og er medlem av kunstnergruppen Ytter.

Den syvende og avsluttende delen av performancen hennes kan du se her.

Fagkritisk dag ble holdt på Ad Fontes fredag 18. mars.

Kunstnerens hjemmeside:
http://annemarthe.wordpress.com/

Se fagutvalgets hjemmeside for mer informasjon og bilder fra arrangementet:

www.kunsthistorieuib.blogspot.com

 

Fagutvalget, kunsthistorie