Home

The Grieg Academy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Professor Stein Erik Olsen spiller inn gitarkonserter med The Academy of St Martin in the Fields

Griegakademiets gitarprofessor har fått prosjektstøtte på kr 375 000 fra Meltzerfondene til innspilling av gitarkonserter med et av verdens fremste kammerorkestre.

The Academy of St Martin in the Fields er kjent fra en rekke konserter over hele verden og har gjort mer enn 500 plateinspillinger med solister som f eks Jushua Bell og Daniel Barenboim.

Innspillingen ledes av den norske dirigenten Terje Mikkelsen.

 

Prosjektets hovedmål er å publisere en CD-innspilling med tre konserter for gitar og symfoniorkester, komponert av tre av gitarlitteraturens mest markante skikkelser.

Repertoar:

Heitor Villa-Lobos; Concerto (Rio 1951)

Leo Brouwer; Concerto no.4 "Toronto" (1988)

Nikita Koshkin; Bergen Concerto (for Stein-Erik Olsen 2006)

 

Utradisjonelt valg av repertoar

Hovedvekten av gitarlitteraturen er tradisjonelt musikk for solo gitar og gitarduo. I tillegg finner man også kammermusikk for gitar i samspill med andre instrumenter, spesielt fløyte. På tidligere innspillinger har Stein Erik Olsen presentert alle disse genrene.

Hovedfokuset i hans arbeid har hele tiden vært å utforske og spille inn utradisjonell musikk, ofte nykomponert musikk utviklet i samarbeid med ulike komponister. På en av hans siste utgivelser rekonstruerte han samtlige komposisjoner for to gitarer, skrevet av gitarikonet Ida Presti. Dette var et samarbeid med Olivier Chassain, en av Frankrikes fremste gitarister og professor ved Pariskonservatoriet (CNSMDP). Denne innspillingen har fått stor internasjonal oppmerksomhet og generert glimrende kritikker, med intervju og hovedoppslag i bl.a. Classical Guitar Magazin.

Symfoniorkester som arena for klassisk gitar

Gitaren er i dag et akseptert seriøst instrument med et rimelig stort repertoar.  Det undervises i gitar ved de fleste konservatorier, og nivået på dagens gitarsolister er meget høyt. Likevel er symfoniorkesteret en arena hvor gitaristen meget sjelden blir brukt som solist.  Stein Erik Olsen uttaler: "Jeg føler meg sikker på at denne planlagte innspillingen vil kunne endre dette og åpne muligheter til å være solist med orkestre i framtiden. Repertoaret på denne platen er full av substans, kvalitet og utfordringer for både solist og orkester. Den har potensiale til å skape større interesse for denne sjeldne instrumentale konstellasjonen."

Stein Erik Olsen har vært solist med de fleste symfoniorkestre i Norge, i tillegg til  Frankfurt Philarmonische Orchester i Tyskland . Han har arbeidet og vært solist med store dirigenter som Michael Schønwandt, Nikos Athinäos, Alexandre Dmitriev, Lionel Friend, Christian Eggen og Jukka-Pekka Saraste.

 

Om Komponistene og repertoaret

Komponistene er tre av de viktigste stilskaperne i gitarlitteraturen. De er alle markante gitarister og komponister.

Heitor Villa-Lobos  (1887 1959) tid, dominerte den spanske romantiske oppfatning av gitar. Heitor Villa-Lobos brøt med denne stivnede tradisjonen, og revolusjonerte komposisjonteknikken for gitar. Med sitt både kvasse og vakre tonespråk lanserte han en ny estetikk. Samtidig må hans komposisjoner defineres som meget idiomatiske.

Den legendariske gitaristen Alexandre Lagoya (1929-1999) var Stein Erik Olsens professor i gitar ved Paris konservatoriet. Han studerte i sin tid komposisjon hos Villa-Lobos. Han gjennomgikk også alt Villa-Lobos komponerte for gitar, og ble regnet som ekspert på Villa-Lobos. Sammen med Lagoya gjennomgikk Stein Erik Olsen gitarkonserten både interpretatorisk og analytisk. Sist men ikke minst fikk han fingersetningene Villa-Lobos anbefalte. Fingersetningene er grunnleggende for uttrykket i musikken, og spesielt klangfargene.

Cubaneren Leo Brouwer har videreført samme idiomatiske attityde som Villa-Lobos, med et modernistisk tonespråk og ikke minst en fantasifull rytmikk. Brouwer er også perkusjonist og hans rytmikk er ofte inspirert av Cubansk og Afrikansk folkloristisk musikk. Han er sannsynligvis den samtidskomponist som i størst grad har vært toneangivende blant nye gitarkomponister. Han har en betydelig produksjon for gitar i forskjellige konstellasjoner bak seg.

Nikita Koshkin er i dette selskapet den europeiske representanten. Han har i hele sitt virke som komponist hatt gitaren i sentrum. Han har skrevet en rekke markante verk som blir regnet som milepæler i gitarlitteraturen.  Hans gjennombrudd med verket ”Prince´s Toys”, urframført i Paris i 1980 av den fransk/tsjekkiske gitaristen Vladimir Mikulka er spesielt betydningsfullt. Det bred enighet om at dette samtidsverket markerer et høydepunkt i gitarhistorien når det gjelder idiomatikk, samtidig som grensen tøyes for hva som er mulig å gjøre på gitar. Sammenlignet med Villa-Lobos og Brouwer er Koshkins musikalske forankring europeisk. Koshkin er en genuin samtidskomponist, både i tonespråk og instrumentering. Samtidig kan man finne trekk som er framtredende hos østeuropeiske komponister som Dmitri Shostakovich og Sergei Prokofiev. Koshkin er vanskelig å plassere i en tradisjonell kompositorisk retning. Han har høy integritet som kunstner, og et meget personlig musikalsk språk. Gitarteknisk er hans komposisjoner grensesprengende. Dette gjelder også hans nye gitarkonsert Bergen Concerto.

 ”Bergen Concerto” er skrevet til Stein Erik Olsen.

 Alle komposisjonene er på ulike måter  knyttet til forskjellige byer. Arbeidstittelen på CDen blir derfor TORONTO-RIO-BERGEN