Home
The Grieg Academy – Department of Music

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Griegakademiet - Institutt for musikks virksomhet bygger på internasjonalt aktive utøvere, komponister, forskere og lærere. Griegakademiet er dessuten en viktig kulturaktør i Bergen.

 Griegakademiet har et særlig ansvar for å fremme kunstnerisk utviklingsarbeid og ulike teori- og forskningstradisjoner innen musikkfagets ulike underdisipliner. Profilen bygger på fagmiljøer innen:

-       Utøving; klassisk, jazz og tradisjonsmusikk (ved Ole Bull Akademiet på Voss)

-       Komposisjon, med fokus på moderne teknikker innen kunstmusikk

-       Musikkvitenskap

-       Musikkterapi

-       Musikkpedagogikk

 Instituttet forsøker å skape samspill og samarbeid mellom disse kunnskapstradisjonene.