Home
The Grieg Academy – Department of Music

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studentutvalget ved Griegakademiet

Main content

Studentutvalget (SU) representerer studentenes interesser ved instituttet. Det velges en studentrepresentant fra hvert fagområde og noen av de større instrumentgruppene (jazz, sang, mm). SU er et bindeledd mellom studentene og ledelsen. Studentene er også representert i Instituttrådet og i Utvalget for utdanning og internasjonalisering.

I tillegg til faglige spørsmål, arrangerer SU diverse sosiale tilstelninger, for eksempel fadderarrangement, grillfest, juleball, osv. SU har også ansvar for å formidle spilleoppdrag fra publikum generelt.