Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Det vestnorske hellerprosjektet

Hvordan ble huler og hellere brukt i forhistorisk og tidlig historisk tid? Hvem brukte de og hvorfor gjorde de det?

Main content

I et nytt prosjekt ved Universitetet i Bergen ønsker vi å finne ut mer om hellerne.Prosjektet har tittelen "Det vestnorske hellerprosjektet: En tverrfaglig undersøkelse av erverv og sosial identitet i vestnorske huler og hellere fra steinalder til jernalder (7000 f.Kr. - 600 e.Kr.)".