Home
The Grieg Academy – Department of Music

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Besøksadresse:
John Lunds plass 3
N-5007 Bergen

Telefon: (+47) 55 58 94 27
E-post: abs@uib.no

Postadresse:
Arne Bjørndals samling
Griegakademiet - Institutt for musikk
Lars Hillesgt. 3
N-5015 Bergen
 
Ekspedisjon:

Samlinga er open for alle og kan kontaktast gjennom telefon, e-post og besøk.

Det er høve til å vitja samlingane kvar vekedag mellom 0900 og 1500. Besøkstid bør tingast på førehand.

Tilsette

Førsteamanuensis/ansvarleg: Sigbjørn Apeland

Fagkonsulent: Solgunn Flaktveit