Home
The Grieg Academy – Department of Music

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Arne Bjørndals Samling

Prosjekt

Innsamling

Noverande prioriteringar er

 • Utøvingssituasjonar
 • Ungt utøvarliv på 2000-talet
 • Vokaltradisjon
 • Bedehusmusikken

Materialkatalog og sikring

 • lyd- og videoarkivet er katalogisert på databasen FIOL.
 • Digitalisering av lyd- og videoarkivet er i oppstartingsfasen
 • Planar for digitalisering av skriftarkivet og innføring av EDB-katalog er under arbeid.

Forsking

Sjå tilsette:

Sigbjørn Apeland

Solgunn Flaktveit

 

Formidling

 • besøk på samlinga av forskarar, studentar og utøvarar som vil bruka arkivmateriale og spør om rettleiing
 • forespørslar pr. telefon, i brev og e-post frå same målgruppe om arkivmateriale, faglege emne og rettleiing
 • bearbeiding og utgjeving av arkivmateriale, i seinare år desse samarbeidsprosjekta med eksterne om CD-utgjeving:
 • talik - TA4CD2002 Sigurd Eldegard / hardingfele
 • talik - TA8CD2003 Klaus Sande / hardingfele
 • talik - TA19CD2005 Furnes, Holsen, Sandal / hardingfele
 • So va da gjort, Siri Dyvik, hardingfele, eigen produksjon CD 2004
 • Ole O. Fykse, song, CD, Hardanger Folkemusikksamling 2007
 • Nordhordlandsprosjektet, CD-utgjeving i samarbeid med fylkesmusikarane i Hordaland
 • sjå publikasjonar