Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om instituttet

Institutt for framandspråk blei oppretta 1. august 2007 etter ei samanslåing av institutta ved Det humanistiske fakultet, tidlegare Det historisk-filosofiske fakultet. Instituttet består av tidlegare Engelsk, Romansk og Germanistisk institutt, saman med fagmiljø frå andre institutt ved fakultetet.

Main content

Institutt for framandspråk har i overkant av femti fast vitskapleg tilsette, ei rekkje stipendiatar og andre mellombels tilsette, og 11 administrativt tilsette.

Ved Institutt for framandspråk blir det forska og undervist innanfor følgjande språkfag:
arabisk, engelsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk, russisk, spansk språk og latinamerikastudium og tysk.

 

Institutt for framandspråk har fire årsstudium, ni fagvise bachelorprogram og seks masterprogram. Vi har også fagleg ansvar for den integrerte lektorutdanninga med master i framandspråk (MAHF-LÆFR).

I tillegg har vi etter- og vidareutdanningstilbud i spansk (Nettspansk), tysk (tysk årsstudium), mandarin-kinesisk og erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk.

 

Instituttet har fleire forskargrupper:

 

Instituttet huser fleire store eksternfinansierte prosjekt, som for eksempel:

  • Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-Speaking Latin America (LIAS)  (NFR)
  • The Future of Russian  (NFR)
  • Modernism and Christianity (BFS) E
  • Literary Transculturation (NordForsk)
  • Ugandian Folklores as Repository of Traditional Wisdom  (NUFU)
  • Contact, variation and change: towards an empirical history of Irish English. (CONVAR) Diachronic studies of the evolution an early New English” (NFR)
  • Linguistic representations of climate change discourse and their individual and collective interpretations - LINGCLIM (NFR)
  • Poverty, Language and Media - The Cases of Argentina, Brazil, Columbia and Mexico (NFR)

Institutt for framandsprål  koordinerer også utdanningssamarbeidet/NOMA-prosjektet: Master in Educational Technologies and Digital Resources. Universidad Privada del Valle/UiB. I tillegg har instituttet eit langvarig forsknings- og utdanningssamarbeid med fleire utdanningsinstitusjonar i Kamerun.