Home
The Grieg Academy – Department of Music

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Griegakademiet deltar som partner i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), sammen med mange andre kunstutdanningsinstitutsjoner i Norge.

Photo:
AEC

Main content

PKU har to hovedaktivitetsomåder: Prosjektprogrammet og stipendprogrammet. Stipendprogrammet er en parallell til universitetets doktorgradsprogram og er blant de første innen dette feltet i Europa. Programmet skal bidra til kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå med nasjonal og internasjonal faglig relevans, og fører fram til kompetanse som førsteamanuensis.

Stipendprogrammet tilbyr kandidater tilsetting i treårig stipendiatstilling. Stipendiatene vil samtidig inngå i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstneriske ståsted og faglig spesialisering.

Programmet koordineres av Kunsthøgskolen i Bergen.

For mer informasjon, se programmets nettside