Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fakta om fakultetet

Det juridiske fakultet er lokalisert på Dragefjellet som utgjør den nordre delen av universitetsområdet på Nygårdshøyden.

Det juridiske fakultet har ca. 2500 studenter og 110 ansatte, og alle er samlet under ett tak i en modernisert skolebygning fra 1891 og to nyere bygg, JUS 1 fra 1995 og JUS 2 fra 2009. 

Her finnes undervisningsrom, lesesaler, PC-stuer, bibliotek, kantine, klubblokaler for studentene og kontorer for studentorgan og ansatte.