Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hva kan du bli med fremmedspråk?

Når du studerer fremmedspråk lærer du ikke bare språket, men også om kultur, litteratur og samfunnsforhold i områdene hvor det bestemte språket blir brukt.

Flags
Photo:
www.colourbox.no

Main content

Kunnskapen du tilegner deg gjennom en grad i fremmedspråk gir muligheter for arbeid innen mange bransjer og sektorer, fra UD, næringsliv og humanitære organisasjoner til kulturarbeid, kommunikasjonsbransjen og utdanningssektoren.

Vi har intervjuet noen tidligere studenter gjennom alumnusprosjektet 'På jobb med framandspråk' ved Institutt for fremmedspråk i 2011. Selv om intervjuene er knyttet opp mot spesifikke språk, er de fleste yrkene eksempler på jobber du kan få med språkbakgrunn generelt, uavhengig av hvilket språk du velger å spesialisere deg i.

Prosjektansvarlig 'På jobb med framandspråk' var Ingunn Voster.