Home
Department of Philosophy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Wittgensteinarkivet

Besøk Wittgenstein-arkivets nettsider!

Wittgensteinarkivet (WAB) ble en del av FoF fra januar 2011. Før det hadde arkivet tilholdssted ved Uni Digital (tidligere AKSIS).

Wittgensteinarkivet holder til i rom 511 i 5. etasje i Sydnesplassen 12/13 og rommer bibliotek m/3 arbeidsplasser for gjesteforskere o.l., mens det tilstøtende rommet har kontorarbeidsplasser for de som er tilknyttet arkivet på prosjektbasis. Arkivets leder, Alois Pichler, holder til på rom 516.

Wittgensteinarkivet ble opprettet i 1990. Claus Huitfeldt var arkivets første leder, fra 1990-2000, før Alois Pichler overtok.

Arkivets målsetning har vært å produsere en fullstendig maskinleselig versjon av Ludwig Wittgensteins Nachlass (de omtrent 20 000 håndskrevne og maskinskrevene sidene som han etterlot seg ved sin død i 1951).

Arven etter Wittgenstein befant seg fysisk sett ved forskjellige bibliotek og arkiv, først og fremst ved Wren Library i Cambridge.

I 1975 kjøpte de fire norske filosofiske instituttene i fellesskap en mikrofilm av Nachlass. Det utgjorde grunnlaget for opprettelsen av Wittgensteinarkivet i Bergen, etter at Det norske Wittgenstein-prosjektet ble stoppet i 1987 på grunn av juridiske problemer.

I år 2000 utkom Wittgenstein’s Nachlass: The Bergen Electronic Edition på CD-ROM på Oxford University Press, en forskningsinnsats som internasjonalt har fått stor oppmerksomhet.

Tildeling av ”European research infrastructure”-status til Wittgensteinarkivet i 2001 og andre EU-prosjekt under Unifob Aksis, har ytterligere skapt blest om arkivets virksomhet og trukket stadig nye Wittgenstein-forskere til Bergen.

WAB har ofte gjesteforskere på besøk. For tiden er det Emiliano LaLicata og Jakub Macha som gjerne er å finne på gjesteforskerkontoret (arkivets bibliotek).