Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UNIVERSITETSSTYRET

Foreslår mer fag og mindre fest

Fremtiden til fadderuken skal opp til vurdering i universitetsstyret 14. februar.

Fadderuken er svært populær blant studentene.
Fadderuken er svært populær blant studentene.

Klager på uro i forbindelse med fadderuken har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene. Universitetsstyret har hatt ordningen ute til høring ved fakultetene og Studentparlamentet i løpet av høsten. Fadderukens fremtid skal behandles i universitetsstyret 14. februar.

Etter høringsrunden foreslår universitetsledelsen at Fadderuken fremdeles skal koordineres sentralt ved UiB. Men ledelsen ønsker at det arbeides mer for å knytte uken til mer faglige arrangementer, bedre opplæring av fadderne og innsats for å begrense alkoholbruken under uken.

Fadderuken ved Universitetet i Bergen har eksistert siden slutten av 1980-tallet. Målet er å bidra til et tidlig sosialt nettverk for nye studenter. På tross av stor tilfredshet blant studentene, har klager fra publikum på studentenes festing vært en utfordring.

I 2011 satt UiB av 500 000 kroner til arrangementer med faglig, sportslig eller kulturelt innhold, for å dreie uken over til en sterkere faglig profil. Studentene og fadderansvarlige har gitt gode tilbakemeldinger på dette tiltaket. Likevel har mediene viet stor oppmerksomhet til uro og fest i sin dekning av studiestarten de siste årene.

Fadderuken var senest oppe til behandling i universitetsstyret 27. september 2012. De nye forslagene skal nå opp til vedtak i universitetsstyremøtet 14. februar sammen med disse sakene.