Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Arkitektene klare for museet

Arkitektene som har fått kontrakten for Museumsprosjektet til Universitetet i Bergen har en lang tradisjon både på Nygårdshøyden og i Bergen.

I september 2009 ble museumsplanene presentert for statsråd Tora Aasland.
I september 2009 ble museumsplanene presentert for statsråd Tora Aasland.
Photo:
Kim Andreassen

Main content

Denne uken ble det klart at en prosjekteringsgruppe bestående av Bjerk og Bjørge AS arkitekter (Bergen), Helge Schjelderup Sivilarkitekter AS (Stavanger) og Sweco Norge AS har blitt tildelt kontrakt for arbeidet med Bergen Museum.

– Vi tror dette blir både kjempespennende og utfordrende. Vi har brukt Bjerk og Bjørge i flere vellykkede prosjekter. Arbeidet med museet krever god dialog både i prosjekteringsgruppen og opp mot brukerne, og med det som bakgrunn tror jeg at Bjerk og Bjørge kan være veldig positive, sier Åse Tveitnes, bygningssjef for Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen, og leder for UiB sitt arbeid opp mot Statsbygg.

Bjerk og Bjørge har tidligere stått for UiB sin informasjonspaviljong (det såkalte ”Glasshuset”) i Langes gate, og arbeider nå med en full rehabilitering med tanke på tilgjengelighet av universitetsledelsens lokaler i Muséplass 1. De leverte også ett av to vinnerutkast til det nye Studentsenteret.

Viktig for hele Bergen

– Vi er godt fornøyd med at det nå inngås avtale med en prosjekteringsgruppe for den innvendige opprustingen av museumsbygningen. Det er et uttrykk for at Statsbyggs planlegging av restaureringsarbeidene er godt i gang, sier rektor Sigmund Grønmo.

Som rektor har han den overordnede ledelsen av universitetets egen innsats og medvirkning i prosjektet. Dette innebærer både å profilere prosjektet internt og eksternt og påse at prosjektet følges opp fra Universitetets side, samtidig som at han legger vekt på å ha god kontakt med Statsbygg, departementet og andre som universitetet samarbeider med.

– Historisk er museet både fundamentet og forløperen for UiB. Det er en viktig del av det store nasjonale akademiske prosjektet fra begynnelsen av 1800-tallet. Monumentalbygningen er både symbolsk og materielt et viktig uttrykk for dette, og er samtidig en hovedbygning for UiB, sier Grønmo.

Men museumsbygningen er viktig for hele Bergen, påpeker han:

– Bygningen er en sentral del av bybildet og må videreutvikles som den fremste møteplassen mellom universitetet og samfunnet.

Ikke billigst, men klart best

Det var sytten deltakere som konkurrerte om kontrakten. Ifølge prosjektleder Arne Blix i Statsbygg var det særlig to som skilte seg ut blant dem.

– Prosjekteringsgruppen som vant var ikke den billigste. Men på planen for prosjektgjennomføring var den valgte gruppen klart best. De har gode rådgivere, høy kompetanse og erfaring innen spesialområdene som prosjektet etterspør, sier han.

Blix forteller også at vinnergruppen har gode referanseprosjekter å vise til, og at de dokumenterer god erfaring på denne typen prosjekt. De har en god og realistisk arbeidsfordeling mellom de ulike fagene og personene som tyder på at de har forstått oppgaven godt og har en god plan for gjennomføringen.

Etter planen skal kontrakten avklares i starten av februar, når klagefristen etter konkurransen er over. Andre uke i februar er satt av til et oppstartsseminar på Bergen Museum, med brukergruppene fra UiB og Museet, samt Statsbygg, Riksantikvaren og prosjekteringsgruppen.

Byens fineste rom

– Dette er uten tvil et stort og viktig prosjekt både på Nygårdshøyden og for Bergen. Det er et flott bygg som blir enda flottere når det får et nytt indre liv.

Det sier arkitekt Eilif Bjørge fra Bjerk og Bjørge arkitekter. Han forteller at et interessant aspekt ved arbeidet er at deler av bygningen og inventaret er fredet.

– Tårnrommet er for eksempel et av byens fineste rom. Vi håper at vi kan få aktivisert det også, slik at det kan bli et auditorium med gallerier i to høyder, sier han.

Han medgir at Bergen Museum er en spesiell bygning å arbeide med.

– Det er veldig hyggelig å kunne ta hånd om tre bygg rundt Løven på Muséplass: Muséplass 1, Glasshuset og Bergen Museum, sier Bjørge.