Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Doktorpromosjon

Feiret ny viten

Se glimt både fra den hektiske timen før doktorpromosjonen - og fra selve den høytidelige feiringen.

Main content

Doktorpromosjonen ved UiB skal være et minne for livet for dem som har bidratt med ny viten i forskningens verden.

Se også Gard Buen Jenset forberede seg til talen her.