Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bergen Museum får nytt navn

Museet endrer navn til Universitetsmuseet i Bergen.

Main content

På universitetsstyremøtet 29. september vedtok styret at det nye navnet på museet blir Universitetsmuseet i Bergen. Det engelske navnet blir University Museum of Bergen.

Veien frem mot et nytt navn for Bergen Museum har vært lang. Allerede i 2008 vedtok styret ved museet å anbefale overfor universitetsstyret at navnet skulle endres.

På grunn av arbeidet med museumsprosjektet ble oversendingen av forslaget utsatt, men denne uken ble det altså vedtatt.

Her kan du lese sakspapirene for møtet i universitetsstyret.

I sommer ble det klart at Christoffer Schander blir ny direktør ved Bergen Museum. Nå starter arbeidet med å sette sammen et styre for museet. Universitetsstyret har ansvar for å oppnevne tre styremedlemmer, deriblant en styreleder. I styremøtet ble det vedtatt at Ingvild Gilhus oppnevnes til styreleder inntil 31. juli 2013, mens Ågot Valle og Per Johan Jacobsen fortsetter som styremedlemmer i samme periode.  

Flere nyheter fra universitetsstyret: Odontologisk klinikk til universitetet.