Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Vitenskapsåret 2011

- Et godt symbolsk år

”Vårt mål er å bevege verden fremover” skriver rektor Sigmund Grønmo i sin kronikk i Bergens Tidende.

Main content

I det kommende året vil regjeringen og forskningsminister Tora Aasland stille de store spørsmålene. Vitenskapsåret 2011 skal være det første steget frem mot en ny stortingsmelding om forskningspolitikk som skal legges frem våren 2013.

Les hele kronikken her

Rektor mener 2011 er et godt symbolsk år for vitenskapsåret med tilhørende visjonære tanker om fremtiden. I år er det både jubileum for Amundsen og Nansen, i tillegg til at Universitetet i Oslo feirer sitt 200-årsjubileum.

”Bergen Museum er UiBs vugge. Det var forskningen som ble utført ved museet som utgjorde grunnlaget for universitetet da det ble opprettet i 1946. Ved UiB er vi selvsagt spesielt stolte over at Fridtjof Nansen startet sin karriere nettopp ved Bergen Museum. Forskningen han utførte på virveldyr ledet frem til en doktorgrad han forsvarte 28. april 1888. Nansen har senere blitt omtalt som grunnleggeren av den moderne dyphavsforskningdyphavsforsking. Dette er et felt det fortsatt satses på ved UiB”, skriver rektor i sin kronikk.

Grønmo minner om viktigheten av at universitetene får ”rom til å prioritere på en måte som gjør at vi kommer frem til de beste svarene”. Samtidig minner han om at det å være et breddeuniversitet slik UiB er, er et aktivt valg som krever systematisk oppfølging. Breddeuniversitetet skal være tuftet på de klassiske akademiske verdier som nysgjerrig søken, kritisk refleksjon og saklig dialog. Rektor viser til at anerkjente forskningsuniversiteter nettopp kjennetegnes ved at de holder høy internasjonal kvalitet over en stor faglig bredde.

Universitetene i dag er under press, der høyere utdanning og forskning har gått gjennom en rekke reformer og omstillinger, som igjen har ført til at universitetene har et redusert handlingsrom til å foreta faglige prioriteringer. Denne utviklingen er framhevet som et betydelig problem i en fersk rapport frå European University Association (EUA). Debatten rundt universitetenes handlingsrom spår Grønmo vil bli en viktig debatt i Vitenskapsåret.

 

Les mer om Vitenskapsåret 2011 her