Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskerkåring

UiBs unge enere

Morgenbladet har kåret landets beste unge forskere. Torsdag 20. september presenterer de det viktigste ubesvarte spørsmålet på eget felt.

Jørn Jacobsen (t.h.) og Jan Martin Nordbotten er kåret til to av Norges mest...
Jørn Jacobsen (t.h.) og Jan Martin Nordbotten er kåret til to av Norges mest fremragende yngre forskere.

Main content

Ukesavisen Morgenbladet har fått en jury til å velge ut unge forskere som er enere på sine felt, men som likevel er ukjente for det store publikum.

Hovedhensikten med kåringen, skriver avisen, er å vise frem et knippe virkelig gode, unge forskere fra ulike felt, "og få dem til å snakke med oss, hverandre og allmenheten og derigjennom skape grunnlag for en kunnskapsbasert offentlig debatt."

Fra Universitetet i Bergen valgte juryen ut to unge forskere: Jørn Jacobsen og Jan Martin Nordbotten.

Fundamentale bidrag

Om matematikeren Jan Martin Nordbotten, som forøvrig er Norges yngste professor, sier juryen dette:

– Et stort felt innenfor moderne matematikk handler om hvordan å utnytte datamaskiner til å løse ligningene som beskriver verden rundt oss. Dette muliggjør beretninger om alt fra miljøfenomener som vær, vind og hav til menneskapte objekter som skyskrapere, fly og oljeplattformer. Nordbotten bruker denne innsikten til å forske på utfordringer som er felles for problemer relatert til lagring av CO2, geotermisk energiproduksjon og utvinning av petroleumsressurser. Her har han gitt fundamentale bidrag til metode, modellutvikling og forståelse av hvilke risikofaktorer som er viktige. Dette gir bedre grunnlag for å ta informerte politiske beslutninger om konkrete prosjekter.

I spalten til høyre kan du se en video hvor Nordbotten presenterer tavlen som sitt uadskillelige forskningsverktøy.

Originalt og banebrytende

Om juristen Jørn Jacobsen sier juryen:

– Jacobsen arbeider ikke bare på et meget avansert teoretisk nivå, han evner også å vise at prinsipiell og abstrakt teoretisk analyse er avgjørende viktig ved en kritisk evaluering av konkret lovgivningsarbeid.(...) Jørn Jacobsens bidrag til norsk strafferettsteori er originale og banebrytende. Vi kan allerede i dag fastlå at han vil bli en av de viktigste norske juridiske forskerne i det 21. århundre.

Jacobsen vant i 2011 Nils Klim-prisen, som blir delt ut til fremragende unge forskere sammen med Holbergprisen. I videoen i spalten til høyre kan du se Jacobsen snakke om forskningen sin og utfordringer på det juridiske feltet.

Presentasjon på Blå

På torsdag 20. september vil Nordbotten og Jacobsen presentere seg selv sammen med de andre fremragende norske forskerne som er plukket ut av Morgenbladets jury. De vil også snakke om det viktigste ubesvarte spørsmålet som gjenstår på eget fagfelt.

Dette finner sted på utestedet Blå i Oslo, torsdag 20. september klokken 19.