Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Her er de valgte dekanene

Jarle Eid, Asbjørn Strandbakken og Knut Helland forsetter som dekaner på sine fakultet de neste fire årene. Margareth Hagen blir ny dekan på Det humanistiske fakultet.

Universitetsmuseet
Det er klart hvem som blir dekaner på fire av UiBs seks fakultet.
Photo:
UiB

Main content

På fire av Universitetet i Bergens seks fakulteter, velges dekan og prodekan. På de resterende to, Det medisinsk-odontologiske fakultetet og på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, ansettes de.

Nå har dekanene og prodekanene blitt valgt for de neste fire årene:

- Professor Jarle Eid og professor Inger Hilde Nordhus har fått fornyet tillit som henholdsvis dekan og prodekan ved Det psykologiske fakultet.

- Professor Asbjørn Strandbakken har fått fornyet tillit som dekan ved Det juridiske fakultet. Ny prodekan blir professor Berte-Elen R. Konow

- Professor Knut Helland vil fortsette som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ny prodekan blir professor Annelin Eriksen.

- Førsteamanuensis Margareth Hagen blir ny dekan ved Det humanistiske fakultet, mens ny prodekan blir professor Einar Thomassen. Den nåværende dekanen på Det humanistiske fakultet, Gjert Kristoffersen, gjorde det klart for fakultetsstyret tidligere i vår at han ikke ønsket gjenvalg.

På alle de fire fakultetene har det kun kommet inn ett forslag til dekanat.  I slike situasjoner fungerer det avtroppende fakultetsstyre som valgforsamling. Mens Eid og Strandbakken allerede formelt er valgt av fakultetsstyrets valgforsamling, gjenstår det formelle valget av Hagen den 11. juni og Helland den 18. juni.

På Det medisinsk-odontologiske fakultetet og Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet er stillingene lyst ut med søknadsfrist til den 31. mai.