Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
HAV

Deler kunnskap om havet

På hvilken måte blandes varme i havet? Hvordan og hvorfor transporteres sedimenter? Svarene, som kan være viktige både for klimaet og erosjon, diskuteres av forskere fra inn og utland i Bergen 17.–20. juni.

Jarle Berntsen, instituttleder og professor på Matematisk institutt ved UiB leder konferansen International workshop on Modeling the Ocean» (IWMO).
Photo:
Anniken Gjesdahl

Main content

Da er Universitetet i Bergen vertskap for den femte «International workshop on Modeling the Ocean» (IWMO). IWMO er en arena der de fremste forskerne innenfor havmodellering møtes. Havmodellering er å bruke matematiske modeller for å beregne det som skjer i havet. Blant annet strøm, bølger og sediment transport.

Viktig for å utvikle varslingssystemer

Enkelt sagt møtes forskerne for å få en bedre forståelse av det som skjer i havet og hvordan de skal beregne det. Dette er viktig av flere grunner.

- En årsak er havets betydning for klima og CO2 opptak. En annen årsak er at menneskelige aktiviteter av mange slag påvirker kystene, erosjon, vannkvalitet og selve livet i havet. Da er det viktig å forstå prosessene i havet og ha gode beregningsverktøy og modeller for konsekvensutredninger og varsling, sier Jarle Berntsen, instituttleder og professor på Matematisk institutt ved UiB.

Eksakte matematiske beregninger av det som skjer i havet er vanskelig å få til, men forskerne etterstreber å få til så eksakte svar som mulig. Under konferansen presenteres både modellene og anvendelsene. Det er satt av god tid til diskusjoner.

- Viktige tema er sediment-transport, utveksling mellom hav og atmosfære og spesielle utfordringer i grunne hav slik som Nordsjøen. Videre vil forskere presentere modellering og varsling av ekstreme strøm- og bølgehendelser og koblinger mellom fysiske og biologiske modeller, sier Berntsen.

Bergen stor innen havmodellering

Deltagerne består av noen av de fremste forskerne i verden innen numerisk havmodellering, mange yngre og lovende forskere og mange doktorgradsstudenter. George Mellor, en av verdens ledende forskere innen numerisk havmodellering, er den største stjernen på konferansen.

- Mellor er nå godt over 80 år og preger enda feltet. Temaet han fokuserer på nå er modellering av koblinger mellom hav og atmosfære. Hvordan blandes for eksempel varme i de øvre lag av havet?, sier Berntsen.

Hvorfor er Bergen valgt som vertskapsby?

- Det er svært stor aktivitet innen havmodellering i Bergen. Under møtet i Yokohama i 2012 ble det avstemming mellom Canberra, Australia og Bergen om vertskap for 2013. Vi har mange tilreisende asiatiske forskere og syntes nok Bergen var det mest eksotiske reismålet. I tillegg hjalp det at George Mellor var tydelig på at han foretrakk Bergen siden Canberra ble for langt å reise for 80-åringen, sier Berntsen.

På hvilken måte er denne konferansen viktig?

- Utveksling av kunnskap og erfaringer er veldig viktig for å få fremgang i forskningen. Ved slike anledninger styrker vi vårt internasjonale kontaktnett, sier Berntsen.

Taipei i Taiwan, Norfolk i Virginia, USA, Qingdao, Kina og Yokohama, Japan har tidligere vært vertskap for IWMO-konferansen