Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skal vi sitte stille og se på at mennesker lider?

Eller skal vi gripe inn? Dette vil bla. Jan Egeland og General Robert Mood diskutere på konferansen "Lysøen revisited" i mai. Påmeldingsfristen går ut 1.mai.

Hvor lenge skal verdenssamfunnet vente før de griper inn. Husk påmeldingsfrist til konferansen "Lysøen revisited" den 15.april.
Photo:
Illustrasjonsbilde, Colorbox

Du kan melde deg på konferansen her innen den 1.mai.

Konferansen, som finner sted i Grieghallen den 15.mai, markerer at det er 15 år siden daværende utenriksministre, Knut Vollebæk og Lloyd Axworthy (Canada) skrev under avtalen om Human Security, «The Lysøen Declaration». 15 år senere deltar 13 medlemsland i FN-organisasjonen, Human Security Network.  Målet med nettverket er å sikre at mennesker får leve trygt, ha nok mat, husrom og tilgang på helsetjenester.

Den 15.mai møtes altså de to tidligere utenriksministrene igjen sammen med blant andre Jan Egeland og General Robert Mood. De skal se på hvilken fremtid nettverket har og diskutere andre sentrale spørsmål rundt menneskers sikkerhet. Se hvilke andre foredragsholdere du kan møte på konferansen.