Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Holbergprisen 2011

Holbergprisen til Kocka

I dag ble det klart at Holbergprisen 2011 tildeles Jürgen Kocka, som er professor ved Humboldt Universitet i Berlin.

Main content

Kocka er professor i historie, og fullførte doktorgraden sin ved Det frie Universitet i Berlin i 1968.

Den tyske professoren ble født i Haindorf i 1941, og tok utdannelsen sin  i Tyskland, Østerrike og USA. I dag er han sett på som en av verdens fremste historikere, og har i forskningen sin fokusert på det europeiske borgerskapet, kapitalisme, modernitet, industrialisering og det sivile samfunn.

Les også: Nils Klim-prisen til UiB-forsker.

Sammen med tidligere holbergprisvinner Jürgen Habermas var Kocka sentral i det såkalte «Historikerstreit» i Tyskland på slutten av 80-tallet, da de to argumenterte for at Holocaust var en unik hendelse i verdenshistorien som ikke kan sammenlignes med tilsynelatende lignende hendelser i land som Uganda og Sovjetunionen.

Vi siterer fra Holbergprisens fagkomités begrunnelse:

”Jürgen Kocka er en fremragende historiker som på avgjørende vis medvirket til et paradigmeskifte i tysk historiografi ved å åpne den opp for beslektede samfunnsvitenskapelige fag og ved å etablere betydningen av en transnasjonal, komparativ tilnærming. Hans historieforskning representerer en monumental innsats når det gjelder europeisk borgerskap, arbeidsliv og bedriftsorganisering, ved at han undersøker de mangfoldige sider ved sosial stratifisering og den konstant pågående forandring i selve arbeidet.” (…)

”Kocka har hatt avgjørende innflytelse på sentrale teoretiske og metodologiske spørsmål i historievitenskapen. Han har tatt opp spørsmål som ikke bare omfatter historiografi, men også etikk, og som berører politisk og kulturell identitet i dagens Tyskland og landets rolle i Europa både før og etter gjenforeningen. For eksempel, tok han, etter murens fall i 1989, opp forestillingen om det sivile samfunn og anvendte den både teoretisk og empirisk på visjonen om et moderne sekularisert samfunn uten en autoritær stat. For tiden arbeider han med en bok om kapitalismen og dens utvikling i de siste to hundre år, med særlig fokus på senere endringer i kapitalistiske strukturer.

Jürgen Kocka er en offentlig intellektuell, som gjennom å engasjere seg i konstruksjoner av minne og historiens politiske rolle, kjemper mot eksklusjon, privilegier og ulikhet og bidrar til å fremme opplyste og demokratiske institusjoner. Blant historikere virksomme i dag, er Jürgen Kocka en av de mest innflytelsesrike.”

Hele begrunnelsen og mer informasjon kan du lese på Holbergprisens hjemmesider.

Ludvig Holbergs internasjonale minnepris ble delt ut for første gang i 2004, og deles i år ut for åttende gang i år. Prisen skal belønne fremragende vitenskapelige arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Sammen med Nils Klim-prisen skal Holbergprisen bidra til å heve statusen for disse fagene, og øke samfunnets bevissthet om betydningen av forskning på disse feltene.

Prisen er på 4,5 millioner norske kroner, og har tidligere gått til navn som Jürgen Habermas, Natalie Zemon Davis og Julie Kristeva.