Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Akademia

Ny avtale om UH-nett Vest

Det er inngått en ny 5-årig avtale om nettverkssamarbeid for UH-nett Vest fra 1. august 2013.

Main content

UH-nett Vest er et nettverkssamarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høyskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Volda.

- Sammen skal vi fortsette å ta en tydelig regional, nasjonal og internasjonalt rolle når det gjelder utdanning og forskning, sier Sigmund Grønmo, rektor ved UiB og styreleder for UH-nett Vest.

Nettverket ble opprettet 1. januar 2008 og skal bidra til å styrke høyere utdanning og forskning ved de fem institusjonene gjennom et forpliktende samarbeid. Lærerutdanning og forskningssamarbeid har et hovedfokus i samarbeidet.

Det skal være et samarbeid mellom selvstendige institusjoner der hver institusjon skal ha mulighet for å videreutvikle sine særtrekk og fortrinn. I avtalen legges det særlig vekt på å utvikle gode samarbeidsmodeller, en tydelig arbeidsdeling mellom institusjonene og konsentrasjon av arbeidsinnsats.

Styret for nettverket består av rektorene ved nettverksinstitusjonene og en representant fra studentrådet i UH-nett Vest.