Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
OLJEBYEN BERGEN

God natt i Nordsjøen

Nattskiftarbeidere sover like godt som dagarbeidere offshore.

GODT SOVEHJERTE: Nattskiftarbeid er forbundet med søvnvansker og...
GODT SOVEHJERTE: Nattskiftarbeid er forbundet med søvnvansker og helseproblemer som angst og depresjon, men norske oljearbeidere tåler skiftarbeid overraskende godt.
Photo:
Colourbox

Main content

Nordsjøarbeidere som veksler mellom nattarbeid og dagarbeid, eller såkalt svingskift, sover like godt og har like god helse som dagskiftarbeidere offshore. Det viser en studie utført av søvnforsker Siri Waage, som er postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Hun er også tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer.

– Studien antyder at det ikke er selve skiftordningen, men lange arbeidsdager over en toukersperiode i Nordsjøen som påvirker søvnen, sier Siri Waage.

Bevarer helsen

I løpet av 14 dager i Nordsjøen arbeider man gjerne tolv timer i døgnet enten det er nattarbeid eller dagarbeid.

– Selv om offshorearbeidet går utover søvnen, ble det ikke rapportert om flere helseplager på slutten av arbeidsperioden enn ved starten, forteller hun.

Rundt 200 oljedekksarbeidere deltok i studien til Waage, som nylig ble publisert i tidsskriftet Industrial Health.

Små forskjeller til tross, så rapporterte begge gruppene likevel om flere søvnvansker på slutten av en to ukers arbeidsperiode offshore enn de gjorde ved starten på en arbeidsperiode.

Tåler skiftarbeid

Waage tok doktorgraden ved UiB i 2011 med avhandlingen Shift work, sleep and health in the petroleum offshore industry. Formålet med avhandlingen var å undersøke sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og helse blant skiftarbeidere i norsk offshore-industri.

Mens sammenhengene mellom skiftarbeid og negativ helse er godt dokumentert, var det inntil nylig relativt lite kunnskap om helsekonsekvenser av sokkelarbeid.

Waages avhandling viste at 23 prosent av nordsjøarbeidere lider av såkalt skiftarbeidslidelse, der hovedsymptomene er søvnproblemer og uttalt søvnighet i våkeperioden.

Avhandlingen konkluderte med at selv om mange offshorearbeidere ble klassifisert med skiftarbeidslidelse, så ser det ut til at de fleste i norsk petroleumsindustri offshore tåler skiftarbeid godt.

Denne artikkelen står på trykk i Hubro 01/2013. Hubro er UiBs magasin for forskning og utdanning. Denne artikkelen er del av tema i bladet, som er Oljebyen Bergen. Du kan abonnere gratis på Hubro ved å sende oss en e-post.