Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Botanisk hage

Lønningen lystgård til Botanisk hage

Når Lystgården flyttes fra Flesland, skal den gi rom til publikum og undervisning i Botanisk hage på Milde.

Lystgården kan bli plassert ved nyttehagen i Botanisk hage.
Lystgården kan bli plassert ved nyttehagen i Botanisk hage.
Photo:
(Fotomontasje: Norconsult)

Main content

Bergen lufthavn Flesland skal utvides, og i denne prosessen må Lønningen lystgård fra slutten av 1700-tallet flyttes.

Det er Avinor som i dag eier lystgårdsanlegget, som i tillegg til hovedhuset består av kårbolig og hage. Den 11. juli undertegnet Avinor, Hordaland Fylkeskommune og Universitetet i Bergen (UiB) en intensjonsavtale om at lystgårdsanlegget skal demonteres og bygges opp igjen i Botanisk hage på Milde.

Der planlegger universitetet å bruke bygningen til å undervise både studenter og skoleklasser i botanikk. Bygningen skal også gi rom til publikumsfasiliteter som garderobe og toalett.

Gård siden vikingtiden

Hordaland fylkeskommune har midlertidig fredet Lønningen gård for å sikre at gården blir gjenreist innen rimelig tid og i henhold til sin verdi som kulturminne. Selve Lønningen gård har trolig eksistert siden vikingtiden, mens den i middelalderen var eid av Munkeliv kloster. Klosteret eide gården frem til 1660, før gården i 1732 ble kjøpt av kjøpmann Henrik Hansson Formann.

Det var sønnen hans, Rasmus Lindgård Formann, som fikk reist lysthuset rundt 1780. Hovedhuset består av en halvannen etasje høy tømmerbygning med trekk fra senrokokko.

Les mer om Bergens gamle hager og lystgårder.

Planlegger ut året

Et skisseprosjekt for gjennomføringen av flyttingen skal utføres av Avinor og stå klart i løpet av 2013. Da skal også den endelige avtalen underskrives av partene.

Ifølge intensjonsavtalen skal Avinor dekke kostnadene for demontering og gjenoppbygging av bygningen.