Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UNIVERSITETSSTYRET

Vurderer fadderukens lengde

Universitetsstyret vedtok å vurdere fadderukens lengde. I tillegg skal fadderne få bedre opplæring.

Photo:
Utdanningsavdelingen, UiB

Fadderuken er svært populær blant studentene. Men klager på uro i forbindelse med fadderuken har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene. Torsdag 14. februar vedtok universitetsstyret å:

* Vurdere fadderukens varighet.
* Muligheten for flere faglige arrangementer under uken.
* Innsats for å begrense alkoholbruken i fadderperioden.
* Bedre opplæring av fadderne.

I tillegg ønsker UiB å samkjøre fadderuken ytterligere med andre opplæringsinstitusjoner og andre studentmottakstiltak.

Vedtakene ble tatt etter en høringsrunde ved fakultetene og Studentparlamentet.

Fadderuken ved Universitetet i Bergen har eksistert siden slutten av 1980-tallet. Målet er å bidra til et tidlig sosialt nettverk for nye studenter. På tross av stor tilfredshet blant studentene, har klager fra publikum på studentenes festing vært en utfordring.

I 2011 satt UiB av 500 000 kroner til arrangementer med faglig, sportslig eller kulturelt innhold, for å dreie uken over til en sterkere faglig profil. Studentene og fadderansvarlige har gitt gode tilbakemeldinger på dette tiltaket. Likevel har mediene viet stor oppmerksomhet til uro og fest i sin dekning av studiestarten de siste årene.

I tillegg vedtok universitetsstyret å videreføre UH-nett Vest i fem nye år. Dette for å fremme forskningssamarbeid og styrke undervisning i vestlandsregionen.

Universitetsstyret gir også universitetsledelsen fullmakt til å ferdigforhandle en avtale om å delta i medieklyngen i Bergen.