Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Møt Ola Borten Moe

Olje - og energiministeren kommer til UiB for å prate om teknologi og våre fremtidige energiutfordringer.

Olje - og energiminister, Ola Borten Moe, kommer til å snakke om teknologi og våre fremtidige utfordringer innen energi på UiB den 4.september.
Photo:
Berit Roald / Scanpix

Main content

Olje-og energiminister Ola Borten Moe vil holde foredrag ved Universitetet i Bergen. Statsråden kommer til å snakke om teknologi og våre fremtidige utfordringer innen energi: Om energinasjonen Norge – både på fossile kilder og fornybar.

Mye av oppmerksomheten i media handler om olje- og gassnasjonen Norge. Statsråden mener derfor det er viktig å vektlegge at vi også er i verdenstoppen på fornybar energiproduksjon.

Han kommer videre til å snakke om energisituasjonen globalt, og behovet for å løfte blikket i denne diskusjonen. Vi står over flere parallelle utfordringer - fattigdomsutfordringen, energi og klima. Er det for eksempel en nær sammenheng mellom tilgang på energi og økonomisk utvikling?  

Videre vil ministeren komme med en direkte henvendelse til studentene. "For å løse framtidens energiutfordringer, og for at Norge som energinasjon fortsatt skal være i verdenstoppen på dette området, er det nødvendig med satsning på forskning. Teknologistudentene vil derfor spille en nøkkelrolle i framtiden, " mener Ola Borten Moe.


Rektor Dag Rune Olsen vil ønske velkommen og introdusere statsråden. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til statsråden.