Home
Climate change: media, politics and society

News archive for Climate change: media, politics and society

Det er ledig et stipend for masterstudenter, knyttet til et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Stipendet er på kroner 4.000 per måned i 10 måneder. Forutsetningen er at du skriver en masteroppgave som er relevant for prosjektet Climate Crossroad, som handler om medier, klima og politikk.
7th - 9th of May, The Climate Crossroads-project and the CliMPS-network will organize a conference on Climate change, media and politics in Bergen.