Home

Research group for Logic, information and interaction

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskningsprosjekter

Dette er noen av forskningsprosjektene LII-forskere er involvert i. Mye av forskningen skjer utenfor formelle prosjektstrukturer; se publikasjonslisten for et mer komplett bilde av forskningstemaer.