Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Unge Muslimer Kommer Til Ordet

Main content

veileder: førsteamanuensis Kathinka Frøystad

I de siste årene har norske massemedier hatt en økte dreiningen mot bruken av begrepet” mus-lim ”til fordel for andre merkelapper på etniske nordmenns ”andre”. Bruken av muslim-begrepet som en generell sekkebetegnelse for en rekke minoritetsgrupper i Norge skaper et misvisende bilde av en gruppe som i virkeligheten er langt fra homogen.
I denne masteravhandlingen har jeg undersøkt ”unge muslimers” forhold til fremstillingen som skapes av dem i offentlige norske massemedier. Jeg har diskutert hvorvidt unge muslimer i Bergens område klarer å identifisere seg med måten unge muslimer blir fremstilt i mediene, og hvordan mediene bruker muslim-begrepet som en sekkebetegnelse for å kategorisere en gruppe mennesker.  For å få et mer nyansert bilde av muslimer er det viktig at de får mulighe-ten til å bli en del av det norske mediebildet. På denne måten vil etniske nordmenn se diversi-teten blant muslimer, samt se hvor mange andre minoritetsgrupper som blir feilaktig plassert i denne religiøse kategorien.
Hvis Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, bør også det offentlige Norge bære klar preg av dette. Ikke bare i forhold til hvilke informasjon som flyter i det offentlige rom, men også hvem som har muligheten til å påvirke den.