Home
Governing Global Challenges

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

SANORD

SANORD er en sammenslutning av institusjoner for høyere utdanning og forskning. Målsettingen er å fremme strategisk, multilateralt akademisk samarbeid mellom institusjoner i Norden og det sørlige Afrikas regioner.

Main content

Medlemmene i Globalisering og Utviklings-gruppen har vært medvirkende i å etablere The Southern African-Nordic Centre (SANORD).

For å lese mer om dette prosjektet, gå inn på sanord.uwc.ac.za