Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Veiledning om utveksling

Vi har laget en huskeliste for deg som skal på utveksling, slik at du kan sette deg inn i viktig informasjon på våre nettsider og få veiledning om utveksling på ditt studieprogram.

Main content

Før veiledning må du sette deg inn i tilgjengelig informasjon om utveksling og vertsuniversitet. Viktig informasjon og lenker finnes på UiB sine nettsider.

Hvis du i tillegg ønsker veiledning om utveksling i ditt studieprogram, så kan du ta kontakt med Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Du finner en oversikt over veiledere og deres kontaktinformasjon her.

Huskeliste for utveksling

1. Finne informasjon
Finn informasjon om utveksling på UiBs nettsider:

  • Hvilke fag vil du studere? Finn program- og emnebeskrivelser på universitetets hjemmeside. Det ligger lenker til hjemmesidene under omtalen av universitetene på lenken over.
  • Praktiske spørsmål: Gjør deg kjent med universitetets campus, beliggenhet, boligtilbud, reisevei osv. på universitetets egen hjemmeside eller i omtalen av universitetet på UiB sine hjemmesider.
  • Studentrapporter: Les studentrapporter for å finne ut hvordan andre har hatt det på utveksling.
  • Skolepenger og støtte til utveksling fra Lånekassen: Sett deg inn i hvordan støtteordningen for utveksling hos Lånekassen fungerer og hvor mye du eventuelt må betale i skolepenger (gjelder ikke Erasmus-utveksling).

Gå på informasjonsmøte om utveksling i forkant av søknadsfristen.

2. Søke om utveksling
Du søker på eget skjema til Studieadministrativ avdeling ved UiB. Søknadsfristen 1. februar er for utreise påfølgende høst, eller høst og vår. Søknadsfristen 1. september er for utreise i påfølgende vårsemester. Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen ligger på nettsidene til UiB.

3. Nominasjon til vertsuniversitetet
Hvis du får innvilget plass på et av UiBs utvekslingsprogrammer må du i tillegg søke om studieplass ved vertsuniversitetet. Informasjon om prosessen gis fra Studieadministrativ avdeling på informasjonsmøter og epost.

4. Forhåndsgodkjenning av utveksling
Du må søke om å få godkjent fagene du vil ta på utveksling i god tid før du reiser ut. Studenter som reiser ut på Erasmus-avtaler fyller kun ut skjemaet Online Learning Agreement. Studenter som reiser på andre avtaler, bl.a. utenfor Europa, benytter Skjema for søknad om forhåndsgodkjenning. Begge skjema finner du på siden Godkjenning av utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Forhåndsgodkjenning garanterer at studiene blir godkjent som del av graden din ved UiB, og den gir deg rett på støtte hos Lånekassen.
Etter oppholdet må du søke om Godkjenning av utveksling.


5. Sikkerhet, helse og forsikring
Før du reiser er det mange ting som må være i orden. Flere land krever visum, du kan ha behov for vaksiner og du må ha riktig forsikring. Du finner mer informasjon om dette på UiB sine nettsider.