Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nina Kvalheim

Kvalheim undersøker forholdet mellom multimedial nyhetsproduksjon og avisers rolle i offentligheten. Spesielt vil hun ta for seg forholdet mellom implementeringen av nye forretningsmodeller knyttet til implementeringen av nye digitale publiseringsplattformer, journalistikk og demokrati.

Main content

Utgangspunktet for prosjektet ”Journalistisk multimedialiet and offentlig deliberasjon: Strukturelle and markedsmessige vilkår for nyhetsproduksjon i en digital tid” er at avisbransjens økonomiske situasjon krever at det tenkes nytt rundt hvordan aviser skal tjene penger i fremtide. På grunn av fallende lesertall, opplag og reklameinntekter er avisenes tradisjonelle forretningsmodell, som handler om å selge det samme produktet til alle lesere til samme pris, utfordret. For å sikre sin egen eksistens må aviser derfor finne nye måter å tjene penger på, og mange ser ut til å tro at nye publiseringsplattformer, som leserbrett og smarttelefoner, er avisbransjens redningsmenn. Disse plattformene vil dermed spille en sentral rolle i utformingen av en ny forretningsmodell.

Prosjektet vil forsøke å svare på de følgene forskningsspørsmålene: 1) hvilke strategier har avisene utviklet for å ta i bruk nye digitale publiseringsplattformer; 2) hvordan foregår nyhetsproduksjonen i avishuset i en multimedial hverdag; 3) endres nyhetens natur med de digitale plattformene; og 4) hvilken innvirkning har konsekvensene av multimedial nyhetsformidling på den offentlige debatten?

Prosjektet vil ta i bruk både kvalitative og kvantitative metoder for å svare på forskningsspørsmålene, og aviser som opererer i forskjellige markeder vil bli brukt som enheter i analysen.

Prosjektet vil være en nyhetssosiologisk studie som tar sikte på å forklare sammenhengen mellom teknologi, økonomi og journalistiske prosesser. Det vil derfor bevege seg mellom forskningsfelt som nyhetssosiologi, medieøkonomi, mediestrategi, demokratiforskning, journalistikkforskning og redaksjonsstudier.