Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Instituttets historie

Fra 1977 til i dag

Main content

Institutt for økonomi ble et eget institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i 1977 og telte da bare en håndfull ansatte. Etter gradvis ekspansjon har instituttet hatt om lag samme størrelsen som nå siden slutten av 1990-tallet. Fra starten har instituttet drevet utdanning på lavere og høyere grad fram til master (tidligere fram til hovedfag), og fra omtrent 1990 har vi hatt gående et doktorgradsprogram.

Fram til 1993 var instituttet lokalisert i Jonas Reinsgate, og holdt så til i SV-bygget fram til 2004, da vi flyttet over gaten til våre nåværende lokaler i Fosswinckelsgt 14.

Kjernekompetansen i den vitenskapelige staben er innen insentivteori, spillteori og anvendt mikroøkonometri. Basert på denne kompetansen forskes og publiseres det på følgende områder:

  • arbeidsmarked og utdanning
  • helseøkonomi
  • næringsøkonomi og økonomisk organisering
  • sosialforsikring og sosialpolitikk
  • ressurs-, energi- og miljøøkonomi
  • utviklingsøkonomi