Home
Journalism studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Journalistikkens politiske økonomi

Et overordnet forskningsspørsmål er her: Hva er de strukturelle konsekvensene av ny medieøkonomi for konkurranse på nyhetsmarkedet og for journalistikkens politiske funksjon i demokratiet?

Photo:
Flickr CC

Main content

Helge Østbyes prosjekt Historiske endringer i aviseierskap og økonomi

Østbye vil gjøre en historisk og aktuell undersøkelse av endringer i den økonomiske situasjonen i de største avisene, mediehusene og selskaper som dominerer det norske avismarkedet fra 1990-tallet frem til i dag.

 

Helle Sjøvaags postdoktorprosjekt The Impact of Structural Shifts on the News

Sjøvaag hvordan eierskap påvirker medieinnhold, og hvordan innhold igjen kan påvirke eierskapsstrukturene. Prosjektet analyserer det skandinaviske avis og fjernsynsmarkedet, med særlig blikk på strategiene til Schibsted og Telenor i så henseende. Prosjektet ser også på konsekvensen av eventuelle endringer i Lov om eierskap i medier.

 

Knut Hellands prosjekt om sportsrettigheter og medieøkonomi

Helland vil utføre en analyse av journalistikk og mediers oppkjøp av sportsrettigheter, i lys av trekk ved det kommersielle markedet og medienes samfunnsrolle.

 

Dag Elgesems prosjekt om mediestøtte i et digitalisert medielandskap

Sammen med forskere ved Rokkansenteret gjennomførte Elgesem i 2010 en undersøkelse av holdninger til fremtidens mediestøtte blant medlemmer av Norsk journalistlag og Norsk redaktørforening. Holdninger til ulike forslag til innretning på mediestøtten blir analysert i lys av informantenes oppfatning av trusler mot journalistikkens uavhengighet, hvilken type medium de jobber i, og fartstid i bransjen. Resultatene er under publisering.