Home
Journalism studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Journalistikkens normative grunnlag og demokratiske relevans

Det dreier seg her om journalistikken som ekspertsystem, profesjon og maktinstans. Det handler om utfordringer for journalistisk autonomi og om forestillingen om journalistiske medier som en fjerde statsmakt. Og det gjelder profesjonsideologiske utfordringer i forhold til nye journalistiske formater og utviklingstrekk.

Photo:
Flicker cc

Main content

Deltakere er prosjektleder Martin Eide, Jan Fredrik Hovden, Leif Ove Larsen, Karl Knapskog, Ragnhild Møster og stipendiat Helle Sjøvaag.

 

Martin Eides prosjekt om journalistisk ansvar

Eide vil analysere ideen om pressen som en fjerde statsmakt med henvisning til oppfatninger om pressens samfunnsansvar. Casestudier vil bli gjennomført av redaksjonell innsats for å vedlikeholde journalistikkens samfunnsansvar, og vilkårene for en såkalt ansvarsprøvende journalistikk. Ideer og praksiser betegnet som ”dialogjournalistikk”, og forestillinger om journalisten som guide og veileder vil bli undersøkt.

 

Jan Fredrik Hovdens prosjekt om skandinaviske journalistiske felt

Hovden kombinerer institusjonelle data og surveydata i en komparativ analyse av det norske, svenske og danske journalistiske feltet. Sentrale spørsmål dreier seg om økonomisk kapital kontra journalistisk kapital (intern anerkjennelse), og de forskjellige og skiftende hierarkiene av typer media og sjangre.

 

Helle Sjøvaags prosjekt om nyheters legitimitet og pressens sosiale kontrakt

Sjøvaag undersøker i et pågående doktorgradsprosjekt hvordan profesjonsideologien bidrar til å opprettholde journalistikkens status i et stadig mer utfordrende medielandskap. Digitaliseringen utfordrer etablerte forretningsmodeller, samtidig som konkurransen i nyhetsmarkedet øker når nye aktører entrer banen. Disse endringene har konsekvenser for hvordan journalistikken fungerer som profesjon. Journalistisk ideologi formidles via den profesjonelle praksis, men prosjektet indikerer at digitaliseringen ikke svekker den journalistiske ideologien.

 

Leif Ove Larsens og Karl Atle Knapskogs prosjekt om kulturjournalistikk i nettaviser

Larsen og Knapskog vil fortsette et prosjekt om kulturjournalistikk, og gjennomføre en kritisk komparativ analyse av representasjonen av kultur på papir og nett. Larsens delprosjekt undersøker endringer i kulturjournalistikkens sjangre i ledende norske nettaviser. Knapskog vil studere kommentarjournalistikken med særlig henblikk på dens ekspansjon til nye journalistiske områder, sjangermessige nyvinninger og hvordan kommentargenren kombineres med andre journalistiske sjangre.

 

Nina Kvalheims prosjekt om journalistisk multimedialitet og offentlig deliberasjon

Nina Kvalheim vil i sitt doktorgradsprosjekt ta for seg nye publiseringsplattformer, som blant annet smarttelefoner og lesebrett, og se på hvordan pressen tar i bruk disse nye plattformene. Hun vil se på hvordan multimedial nyhetsproduksjon vil påvirke journalistikken og avisenes rolle i offentligheten.