Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

IMER/UiB (Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner ved Universitetet i Bergen) er en flerfaglig forskningsenhet som ledes av postdoktor Susanne Bygnes, Sosiologisk institutt. IMER/UiB er også ansvarlige for www.migrasjonsforskning.no, en nasjonal dataressurs for forskning på migrasjon og etniske relasjoner.