Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ny bok. Christensen, Wærness m.fl: Meeting the Challenges of Elder Care

Førsteamanuensis Karen Christensen og Professor Emerita Kari Wærness fra sosiologisk institutt har bidratt i en ny norsk-japansk bok om eldreomsorg.

Main content

Kari Wærness og Karen Christensen er bidragsytere til en bok som setter komparasjonen mellom japansk og norsk eldreomsorg på dagsordenen. Boken er et resultat av et fruktbart samarbeid mellom norske og japanske forskere; et samarbeid som startet i 2006 da Kari Wærness og Karen Christensen ble invitert til Tokyo bl.a. med henblikk på å delta i en workshop ved Waseda University om norsk/japansk eldreomsorg. Mens det er felles for Norge og Japan at disse land må møte den demografiske utfordringen med en sterkt aldrende befolkning og en synkende fruktbarhet, viser bokens kapitler hvordan denne utviklingen møtes på svært ulike måter med utgangspunkt i historiske, kulturelle og institusjonelle forskjeller mellom landene. Sentralt i bokens kapitler står diskusjonen om hvorvidt og hvordan de ulike moderniseringer av eldreomsorgen i de to land har ført til endringer i kvaliteten på eldreomsorgen, teoretisert gjennom begrepet ”rationality of care” til Kari Wærness.