Home
Political Organization and Multi Level Governance

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Publikasjon av Christensen og Lægreid

"Reforming Norway's welfare administration" er en publikasjon om NAV-reformen utgitt av Statskontoret i Stockholm. De har gitt to norske forskere, Per Lægreid og Tom Christensen, i oppdrag å beskrive reformen, reformprosessen og dens mulige virkninger.

De to svenske forskerne  Martin Fransson og Johan Quist ved Karlstad Universitet introduser publikasjonen ved å sette den norske erfaringen i en svensk kontekst.

"Reforming Norway's welfare administration" i full tekst