Home
Political Organization and Multi Level Governance

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Arbeidsnotat fra Lise Hellebø Rykkja

Noatatet "Coordinating "Wicked issues": The country Governor's Role in Norwegian Internal Security" er en del av forskningsprosjektet «Multi-level governance in the tension between functional and territorial specialization». Notatet ser nærmere på fylkesmannens samordningsrolle på samfunnssikkerhetsområdet, med bakgrunn i en spørreundersøkelse fra 2008.

Main content

 

Fylkesmannen har en særegen posisjon mellom sentrale og lokale myndigheter, og et sentralt samordningsansvar i krisesituasjoner. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at samordning innenfor samfunnssikkerhet blir sett på som svært viktig. Samtidig er det mange som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap som synes det er vanskelig å karakterisere samordningen.

Samordningen på bestemte risikoområder korresponderer i stor grad med regionale forskjeller i eksisterende trussel- eller risikobilde, og tidligere erfaring med konkrete kriser. Den gjensidige tilliten mellom ulike aktører innenfor feltet er høy, samtidig som kontakten mellom dem - med unntak av kontakten med kommunene - er lav. Det er den vertikale, hierarkiske dimensjonen som preger samordningen. Horisontal samordning, på tvers av sektor, er fremdeles er en viktig utfordring. I møte med større nasjonale kriser kan manglende samordning med sentrale myndigheter og på tvers av sektor representere et stort problem.

Les notatet her