Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Antiracism and Social Movements in Norway: The Importance of Critical Events

Carl Endre Espeland ved Sosiologisk institutt har sammen med Jon Rogstad publisert en artikkel i Journal of Ethnic and Migration Studies

Main content

Artikkelen ser på hvordan enkelthendelser kan bli kritiske, utfordre den dominante diskursen og lede til institusjonelle endringer? Forfatterne tar utgangspunkt i to nylige hendelser i Norge for å diskutere disse spørsmålene.

Mer informasjon og artikkelen er tilgjengelig på nett her.