Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Publikasjon: Lise Widding Isaksen i ny polsk bok.

Professor Lise Widding Isaksen bidrar i ei ny polsk bok om kjønn og omsorgsøkonomi.

Main content

Boka “Gender and Care Economy” er ei samling av tekstar frå eit kritisk feministisk perspektiv, som inkluderer økonomiske, filosofiske, sosiologiske og statsvitskaplege analyser av velferd og sosial reproduksjon i samanheng med neoliberal restrukturering, helsereformar, migrasjon og finanskrise. Forfattarane tar for seg analyser av kvinners erfaringar frå Polen, Norge, Italia, Nederland, Chile, Argentina, Brasil, Sørøst-Asia og Canada, og viser samanhengane mellom erfaringar og politiske endringar på makroplanet, mellom anna i høve til reprivatiseringa av omsorg.

 

Professor Lise Widding Isaksen har skrive eit kapittel om den globale dynamikken i handel med omsorg – om migrantsjukepleiarar i Norge. (Lise W. Isaksen. Dynamika globalnego handlu opieką: pielęgniarki migrantki w Norwegii)

 

Omtale av bok (kun på polsk)