Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Stor medieinteresse for doktorgradsavhandling

Doktorgradsavhandlingen til Christine Skjælaaen, “Innleie av sykepleiere i sykehus. Fra nødløsning til akseptert vikarpraksis”, reiser stor interesse i media.

Christine Skjælaaens doktogradsavhandling har blitt omtalt i flere medier.

– Den store oppmerksomheten om arbeidstid og arbeidsvilkår for sykepleiervikarer kan paradoksalt nok føre til at det blir større behov for slike vikarer, fremkommer det blant annet i en artikkel på ba.no.