Home
Department of Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utdanning

Fra geografistudier til arbeidsliv

Geografi er spennende fordi faget har en bred tilnærming til fenomener og prosesser.

Main content

Runa Himle fullførte mastergraden i geografi våren 2010 og jobber i dag i Statens landbruksforvaltning (SLF).

 

Hvorfor valgte du å studere geografi ved UiB?

Jeg valgte fordypning i geografi/samfunnsgeografi gjennom det tverrfaglige bachelorprogrammet Utviklingsstudier. Geografi er spennende fordi faget har en bred tilnærming til fenomener og prosesser. Jeg vurderte også å studere samfunnsgeografi ved UiO, men ønsket meg aller helst til Bergen, fordi jeg likte byen godt og hadde inntrykk av at studiemiljøet var bra.

 

Hvorfor bør eventuelle nye søkere velge å studere geografi ved UiB?

Det er et stort pluss at en som geografistudent ved UiB kan ta kurs i både samfunns-, miljø- og naturgeografi, selv om det er vanlig å spesialisere seg i én retning. Dessuten er feltkursene spennende; det er viktig at studentene får prøve geografifagets metodiske og teoretiske tilnærminger i praksis tidlig i studieløpet.

 

Hvordan er utdanningen din relevant for den jobben du har i dag?

I SLF følger jeg med på nasjonal og internasjonal markeds- og prisutvikling for jordbruksvarer. Utdanninga i samfunnsgeografi har gitt meg god forståelse av den konteksten som norsk landbruk opererer i, både internasjonalt og nasjonalt. Jeg har lært en del om internasjonal matproduksjon og handel som er nyttig for å forstå utfordringene for, og betydningen av, norsk landbruk. Jeg har også fått innsikt i hvordan jordbruket som næringsvirksomhet påvirkes av politiske, naturmessige og økonomiske forhold i Norge. Som geograf skjønner jeg dermed mye av det som skjer rundt det norske fjøset, om enn noe mindre av det som skjer inni.

Når jeg behandler statistisk materiale, gjør utredninger, samt skriver artikler og rapporter, har jeg også god nytte av de mer generelle metodiske og analytiske egenskapene jeg opparbeida meg gjennom studiene