Home

Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fremdeles skille offentlig/privat

Forskningen viser at kløften mellom offentlig og privat ledelse fremdeles er til stede. Offentlige ledere som ønsker å ta spranget fullt ut i retning av å adoptere privat ledelse løper derfor en risiko, sier Haldor Byrkjeflot ved adm.org

Byrkjeflot har skrevet en rapport omkring forholdet mellom ledelse i privat og offentlig sektor til KS, han holdt også et innlegg på Kommunedagene i Molde.
  – Det som overrasker meg mest er at så godt som all forskning viser at det såkalte ”offentlige etos”, som stadig omtales som en myte, eksisterer i beste velgående. Dette kommer til uttrykk ved at ledere og ansatte i offentlig sektor i større grad lar seg motivere av allmenninteresser og immaterielle verdier, enn ledere og ansatte i privat sektor, sier Byrkjeflot.

Les omtale hos KS

Les hele rapporten hos KS