Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Innenfra og utenfra

– Jeg ser både Norge og Tyrkia utenfra og innenfra på samme tid, og det gjør at jeg kan stille andre spørsmål enn lokale forskere, eller forskere med et rent utenfra-perspektiv sier sosiologen Sevil Sümer.

Main content

Tyrkiske Sevil Sümer kom til Norge som student i 1990, da med en plan om å bli i tre-fire år. Men oppholdet skulle bli lengre. Etter hovedfag og doktorgrad som sammenligner kvinners og småbarnsfamiliers liv i Norge og Tyrkia, har hun utvidet forskningsområdet til å gjelde store deler av Europa. Uten at hun av den grunn gir slipp på Tyrkia – for tiden tilbringer hun halve året i Bergen og den andre halvparten i Istanbul. Les intervjuet med Sevil i siste nummer av Kilden