Home
Political Organization and Multi Level Governance

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fagforbundet og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen inviterte til felles konferanse under tittelen "Styring i offentlig sektor" i slutten av oktober 2009. Idunn.no har lagt ut ein artikkel om denne konferansen på sine nettsider. Les artikkelen