Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

The Idea of the Public Sphere – A Reader

Jostein Gripsrud og Hallvard Moe er blant redaktørene av boka The Idea of the Public Sphere – A Reader, utgitt av Lexington Books.

Main content

 De to øvrige redaktørene er Anders Molander (HiO) og Graham Murdock (Uni. of Loughborough). Boken inkluderer også bidrag fra Martin Eide, Karl Knapskog, Leif Johan Larsen, Leif Ove Larsen og Peter Larsen.

The Idea of the Public Sphere – A Reader gir en omfattende men tilgjengelig introduksjon til ideer om offentligheten – en av de viktigste teorifeltene innen samfunnsvitenskapen. Sentrale tekster fra Immanuel Kant og G. W. F. Hegel, via Hannah Arendt og Jürgen Habermas, til Chantal Mouffe og Seyla Benhabib er samlet og gis kortfattede introduksjoner.

Forfattere som er inkludert:
Hannah Arendt, Seyla Benhabib, James Bohman, John Dewey, Jon Elster, Nancy Fraser, Jürgen Habermas, G.W.F. Hegel, Immanuel Kant, Alexander Kluge, Walter Lippmann, Niklas Luhmann, Chantal Mouffe, Oskar Negt, Bernhard Peters, John Rawls, Carl Schmitt, og Joseph Schumpeter.

"The idea of the public sphere has been a vital part of democratic theory throughout the modern era. This helpful reader provides the intellectual and historical background to enable those thinking about these issues today to connect the most important contemporary contributions to their intellectual history."
—Craig Calhoun, New York University

Mer informasjon om boken på Lexington Books

The Idea of the Public Sphere – A Reader - 2010 - ISBN: 978-0-7391-4197-7 - Lexington Books - Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth

Jostein Gripsrud er professor og Hallvard Moe er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Anders Molander er førsteamanuensis vedHøgskolen i Oslo og Graham Murdock foreleser ved Loughborough University i England.