Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ny publikasjon - Kulturjournalistikk

Pressen og den kulturelle offentligheten

Main content

Karl Atle Knapskog (redaktør) er universitetslektor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.
Leif Ove Larsen (redaktør) er førsteamanuensis samme sted.

ISBN 9788230400357     Spartacus -  Scandinavian Academic Press

   Vi kan vanskelig forestille oss demokratiet uten kulturjournalistikken. Den har i stor grad formet våre opplevelser av litteratur, teater, dans, musikk og andre kulturuttrykk. Samtidig har kulturjournalistikken selv blitt formet av politiske prosesser og en medie- og kommunikasjonsteknologi som har vært i rivende utvikling.

Bidragsyterne i denne antologien belyser måten dagspressen dekker kulturfeltet på. De ser på hvordan kulturjournalistikken har endret seg over tid, og i hvilken tilstand den nå befinner seg. Med dette som utgangspunkt undersøker de kulturjournalistikkens doble oppgave, som både er å formidle fra og om kulturfeltet og å være en arena for kritikk og debatt. Boka gir ny forståelse for kulturjournalistikken som kulturell offentlighet.