Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

I fangens makt. Frihet, motstand og endring i norsk fengselsetnografi

Ingrid Lundeberg har sammen med Kristian Mjåland publisert en ny artikkel i tidsskriftet Retfærd.

Main content

Artikkelen diskuterer teoretiske og empiriske forutsetninger og endringer i norsk fengselsetnografi og kriminalomsorg på bakgrunn av to nyutgitte studier gjennomført med om lag 50 års mellomrom. Retfærd 137 (nr. 2 - årgang 35, 2012) er nå tilgjengelig, men artikkelen er enda ikke publisert på nett. Les fullt sammendrag under.

 

Sammendrag:

Artikkelen diskuterer teoretiske og empiriske forutsetninger og endringer i norsk fengselsetnografi og kriminalomsorg på bakgrunn av to nyutgitte studier gjennomført med om lag 50 års mellomrom; Thomas Mathiesens The defences of the weak (1965), reutgitt i 2012 i serien Routledge Revivals, og den nylig utkomne boka Fangenes friheter (2011), skrevet av Thomas Ugelvik. Artikkelforfatterne diskuterer hvordan ulike teorier om makt tas i bruk i de to studiene av hverdagsliv, makt og motstand i norske fengsler, og viser hvordan ulike teorier gir ulike muligheter i konkret analytisk arbeid. Til slutt drøftes hvordan disse bøkene kan belyse endringer i norsk kriminalomsorg og fengselsvesen inn i det 21. århundre. På tross av at de to studiene trekker på vidt ulike teoretiske perspektiv og til tross for kriminalpolitiske endringer de siste tiårene, er beskrivelsene av hvordan fangene opplever og opponerer mot fengselsmakten overraskende sammenfallende. Årsaker til denne tilsynelatende kriminalpolitiske inkonsekvensen drøftes i artikkelen.